Artärer hos tonåringar som röker har signifikant styvare artärer än de som avstår från tobak. Ju fler cigaretter som röks, desto allvarliga är skadorna. Om ungdomarna dessutom dricker alkohol påverkas kärlen än mer.
   Det är en svensk-engelsk studie med 1 266 sjuttonåringar  (425 pojkar och 841 flickor) som besvarat en enkät och dessutom fått sina kärls styvhet undersökt medels en icke-invasiv metod (pulsvågen mellan carotis och femur mättes – PWV-metoden). Av deltagarna var det 23,8 procent som rökte och av dessa var det mer än 75 procent som drack mellan 3 och 9 standardglas alkohol vid de tillfällen då alkohol konsumerades. Många beskrev större mängd.
    Ju tidigare rökdebuten är desto allvarligare blir effekten på artärerna, men glädjande nog konstaterar forskargruppen att slutar tonåringen så återgår kärlen till ett för ålder ”normalt” tillstånd. Vi alla får med stigande ålder styvare kärl.
Charakida M, et al. Early vascular damage from smoking and alcohol in teenage years: the ALSPAC study. European Heart Journal (doi.org/10.1093/eurheartj/ehy524)