Svenska Läkaresällskapets pengaregn 2019

Det finns en hel rad med fina prispengar att hämta. Du anmodas att lämna förslag till pristagare direkt till Svenska Läkaresällskapet. 
   Mer information om priserna och tidigare pristagare finns på SLS hemsida  https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/nominera-pristagare/
   Hela listan hittar du också i Bulletin nr 1 2019 (februarinumret).

 

Relaterade