I slutet av maj försvarade Martin Kåberg sin avhandling Hepatitis C in people who inject drugs in the Stockholm needle exchange program : incidence, spontaneous clearance and change in risk behaviour vid Institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Huvudhandledare har professor Ola Weiland, Karolinska Institutetet varit och opponent professor Graham Foster Barts vid University of London.
   Syftet med avhandlingen var att studera förekomst av hepatit C, frekvens av nysmitta, hur många som läker ut hepatit C, graden av leverskada orsakad av hepatit C samt hur förändring av injektionsriskbeteende ser ut över tid hos personer som injicerar droger och som är inskrivna på sprututbytet i Stockholm.
   Det är kliniskt och politiskt viktiga resultat som Kåberg presenterar i de fyra i avhandlingen ingående arbetena. Kåbergs forskning är en viktig pusselbit i kampen att eliminera hepatit C år 2030 som är målet enligt WHO.