Torkel Richert och Björn Johnson.
Foto Sternebring
 Uppmärksamheten och de många kategoriska påståendena i debatten om det så kallade läckaget fick en av författarna till denna artikel (Björn Johnson) att börja skissa på ett forskningsprojekt om fenomenet. Det fanns flera studier från USA, Europa och Australien som visade att erfarenhet av illegalt bruk av metadon och buprenorfin var vanligt bland aktiva droganvändare med heroin som huvuddrog och bland personer som sökt behandling för opioidberoende – det sistnämnda kunde även personal inom LARO vittna om.
   Forskningen om hur dessa substanser kom ut på den illegala marknaden visade sig dock vara mycket knapphändig. I studier där brukare tillfrågats uppgav de flesta att de fått läkemedlen från patienter med substitutionsbehandling, men i den handfull studier där sådana patienter hade tillfrågats var det få som uppgav att de hade sålt eller delat med sig av sina läkemedel (som lägst två procent och som högst 24 procent det senaste året).
   Det var något som inte stämde, resultaten rimmade för dåligt med varandra.
   I nästkommande nummer av Bulletin (feb 2020) kommer hela historien bakom kampanjerna mot LARO (framför allt från KRIS) och de genomgripande studier som Björn Johnson och Torkel Richert gjorde för att få klarhet i hur det egentligen ligger till med läckage.
Det är för dessa studier som Björn Johnson och Torkel Richert erhöll Nordic Drugs Stora Pris 2019
med motiveringen

Nordic Drugs Stora Pris 2019 tilldelas Björn Johnson och Torkel Richert för deras vetenskapliga arbeten som givit upphov till ny kunskap, som otvivelaktigt bidragit till en positiv utveckling av underhållsbehandlingen i Sverige.