Högsta domstolen går helt på tingsrättens och hovrättens linje och fastställer domen. 

Bakgrund: två bröder, 25 och 35 år gamla, sålde 2016 fentanylpreparat från en lägenhet i Östberga. Åtta personer dog efter intaget av drogen. När försäljningen ägde rum var fentanyl inte klassat som hälsofarlig eller narkotika, därför har männen nekat till brott.
   Tingsrätten fällde dock bröderna och utdömde fängelse på fem år och sex månader för den äldre och fyra år för den yngre. Båda överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom.   
   Den yngre brodern ville frias helt, eller åtminstone få lägre straff och överklagade till Högsta domstolen, som den 3 april fastställer hovrättens dom.  
   Åklagaren Tomas Malmenby sade till Sveriges Radio inför överklagandet:
– Skulle Högsta domstolen komma fram till att det inte är straffbart agerande att på det här sättet sälja farliga preparat på nätet så skulle det kunna få den konsekvensen att det öppnar upp för andra aktörer framöver att ägna sig av den typen av verksamhet. 
   Justitierådet Petter Asp är mycket tydlig i sin dom.
– I det här fallet har det avgörande varit att det har varit extremt farliga preparat som har sålts i en form som i praktiken har varit omöjlig att använda på ett säkert sätt, säger han till Sveriges Television.
   Denna prejudicerande dom är av synnerlig vikt i bekämpandet av den farliga nätdrogsförsäljningen och kan med största sannolikhet redan nu påverka ett eventuellt överklagande av domen vid Linköpings tingsrätt då en 25-årig man från Motala sålt fentanyl. Han dömdes till 3 års fängelse för grovt vållande till annans död i tre av de elva dödsfall han var åtalad för. Åklagarens åtal om dråp avslogs då det inte visats att han haft likgiltighetuppsåt, men varit ”medvetet oaktsam”, enligt domstolen.