Narkotikabruk under coronapandemin

Folkhälsomyndigheten (Enheten för drogprevention) samarbetar med EUs narkotikamyndighet (EMCDDA) i arbetet att sprida en Europeisk webbundersökning om narkotika under Coronapandemin till de som brukar narkotika i Sverige. Enkäten syftar till att öka kunskapen om hur narkotikaanvändningen, tillgången till vård- och stödinsatser och narkotikamarknaden kan ha ändrats i Europa under Coronapandemin.
   Enkäten är endast öppen ett kort tag och vi behöver nu snabbt sprida enkäten och nå brukare och skulle vara mycket tacksamma för er hjälp med att sprida enkäten i era nätverk.
   Länk till enkäten: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=SV
   Enkäten är helt anonym och den som svarar får inledningsvis ge sitt samtycke att delta. Enkäten består av 46 frågor och beräknas ta ca 10 min att genomföra.
   Mer information om enkäten: http://www.emcdda.europa.eu/news/2020/emcdda-launches-covid-19-special-round-european-web-survey-drugs-assess-impact-pandemic_en

 

Relaterade