I samarbete med Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin har årets Stora Pris tilldelats U-FOLD i Uppsala. Prisutdelningen skedde vid endagarskonferensen i Malmö då Stora Priset firade 10-årsjubileum. Priset mottogs av professor Fred Nyberg, grundaren av U-FOLD.

Priskommitténs motivering till årets pris:
Uppsalas Forum för forskning om Läkemedels- och Drogberoende (U-FOLD) har under de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet, med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå. Genom att uppmärksamma beroendefrågor har U-FOLD också bidragit på ett konstruktivt sätt i den breda samhällsdebatten.

Flera av tidigare pristagare föreläste under den välbesökta konferensen. Mer att läsa om föreläsningsdagen kommer i medlemstidningen BULLETIN 1/2022.

Tidigare pristagare:
2011 Leif Grönbladh, Uppsala 2012 Metadonmottagningen, Lund, 2013 ITOK, Stockholm 2014 Sprutbytet, Lund, 2015 Convictus, Stockholm 2016 Annica Rhodin, Uppsala 2017 Markus Heilig, Linköping, 2018 PRIO-projektet, Malmö, 2019 Björn Johnson och Torkel Richert, Malmö, 2020 Martin Kåberg, Stockholm.

Professor Fred Nyberg
Foto Sternebring

Relaterade