En majoritet av dem som dricker alkohol i Sverige har ett riskbruk

Efter de nya riktlinjerna som Socialstyrelsen publicerade i september 2023 har CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) gjort en skattning av alkoholkonsumtionen i Sverige. I denna unika undersökning framkommer att en majoritet av landets alkoholkonsumenter (41 procent) har ett riskbruk vilket innebär ett intag av 10 standardglas eller mer per vecka eller intensivkonsumtion (berusningsdrickande) minst en gång i månaden. De nya riktlinjerna innebär en sänkning av gränsen för män men inte för kvinnor.

Undersökningen omfattar den vuxna befolkningen i sin helhet, men data är också uppdelat i åldersgrupper, geografiska områden mm.

Den primära användningen av dessa data har till stora delar missförståtts. Trots att riktlinjerna är avsedda att användas som rekommendationer inom hälso- och sjukvården för att identifiera personer i behov av stöd har de ofta uppfattats som riktade till allmänheten.

CANs forskningschef Mats Ramstedt förtydligar den viktiga användningen av riktlinjerna:

-Resultaten är viktiga för att synliggöra det potentiella behovet av insatser från hälso- och sjukvården, men också för att få en bild av riskbrukets omfattning i befolkningen i stort.

I DN kommenterar forskaren Sara Wallhed Finn (med.dr) riktlinjerna och CAN-rapporten med det enkla konstaterandet:

-Jag tror att det råder en missuppfattning kring vad det här står för och vilka som drabbas av alkoholproblem. Den stora andelen av alkoholrelaterade skador uppstår faktiskt i gruppen med riskbruk, det är inte bland den mindre gruppen med alkoholberoende.

DN har även gjort en omfattande intervju med professor Sven Andréasson efter publiceringen av rapporten Alkohol och hjärnan.

Rapporten: Can.se; Nya riktlinjerna, se BULLETIN 4/2023:15; Alkohol och hjärnan, se BULLETIN 2/2024:9; DN 240222

Relaterade