Missbruksvården måste ges högre prioritet

I början av nästa år lägger enmansutredan Gerhard Larsson fram sin utredning om missbruksvården i landet. Det är anmärkningsvärda uppgifter som förhandsmeddelas från utredarens kansli: missbruket kostar samhället närmare 170 miljarder kronor varje år, bara 1 av 5 personer med missbruk eller beroende hittar idag sjukvården.
  
Missbruksvård kan vara effektiv – varje investerad krona kan ge flera tillbaka. För att få ner kostnaderna och kunna erbjuda en effektiv insats mot missbruk och beroende anser Gerhard Larsson att det krävs att sjukvården och socialtjänsten får ett tydligare uppdrag såväl lagstiftningsvägen som organisatoriskt. Enmansutredaren föreslår att Sverige gör som i andra länder: samordnar missbruksvården under en huvudman, landstinget.

Relaterade