Läkemedelsföretaget Nordic Drugs har tillsammans med Svensk förening för Beroendemedicin instiftat ett stipendium inom området beroendemedicin. Stipendiet, som är på hela 50 000 kronor  utdelas årligen i samband med föreningens möte vid Läkaresällskapets riksstämma. Stipendiet kan delas ut till en eller flera sökande.
  
Syftet med stipendiet är att främja vård och utveckling för opiatberoende och stadgarna säger att stipendiet avser att gratifiera upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opiatberoende i Sverige. Stipendiet kan sökas av enskild person eller klinik med verksamhet inom privat eller offentlig beroendeverksamhet.
Första stipendieutdelningen kommer att äga rum vid årets stämma i Stockholm i samband med föreningens vetenskapliga program den 1 december. Stipendiestyrelsen består av två läkare varav en ska vara ledamot av styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin, en sjuksköterska, en lekmannarepresentant och en representant för Nordic Drugs.
   Ansökningstiden går ut den 1 augusti.