Bankole Johnson och hans forskargrupp från USA har fortsatt sina studier om ondansetron vid behandling av alkoholberoende. I en nyligen publicerad studie i American Journal och Psychiatry presenteras i en kontrollerad studie att genotyp har betydelse för positiva behandlingsresultat med ondansetron.
   Tidigare har visats att en viss genotyp svarar bättre på naltrexon.
  
Ondansetronstudien för oss ett steg närmare en individbaserad behandling vi alkoholberoende.
   I en kommentar från NIAAA menar man att ”This study represents an important milestone in the search for personalized treatments for alcohol dependence”.