Föreningens studiebesök 2011: Millview Hospital, Storbritannien

Svensk förening för Beroendemedicin inbjuder medlemmarna till ett internationellt studiebesök var tredje termin. I år ställdes färden till Brighton och Millview Hostpitals beroendeklinik. En informativ och givande dag med presentationer av medarbetarna vid kliniken under ledning av verksamhetschefen Jonathan West och chefsläkaren Hugh Williams.
Utförlig rapport i Bulletin nummer 2, som utkommer i mitten av maj 2011. Nätversionen publiceras som vanligt på denna hemsida.

Jonathan West och Hugh William.
Foto Sternebring

 

Relaterade