Håkan Leifman
Foto: Sternebring 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaiupplysning (CAN) har fått ny direktör från 1 december 2011: Håkan Leifman. Han har lång erfarenhet inom alkohol- och narkotikaområdet, bl.a. som forskare vid Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning (SoRAD). Hans främsta insats där har varit utvecklingen av Monitoringprojektet, som är en av hörnstenarnaq i beräkningen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige. Därtill kommer flera viktiga insatser inom exempelvis Mobilisering mot narkotika, STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), Socialdepartementet.