Betabion har gått ur tiden – uppföljare finns redan

 

Med stor irritation mottogs vid beroendeenheterna i landet beskedet att Merck slutar tillverka Betabion, enda tiaminpreparatet som i Sverige fanns tillgängligt att injiceras intravenöst och kan vara livsavgörande vid akut Wernickeencephalopati. Dock – det lilla läkemedelsföretaget Astimex Pharma var snabbt framme och kan nu erbjuda Thiamine Hydrochloride 100 mg/ml för licensförskrivning. Produkten produceras av Biological Therapies i Australien och distribueras i Sverige via Tamro.
   Bolaget har säkerställt leveranser för de närmaste åren. Priset för Thiamine Hydrochloride är detsamma som för Betabion. Preparatet är naturligtvis godkänt av Läkemedelsverket.

 

Relaterade