MediaDiplomet 2011 till Therése Hercules

 

Vår förening har sedan 1996 årligen delat ut ett diplom som ett hedersbevis och erkännande för synnerligen goda insatser för att sprida kunskap inom vårt område, inte minst till grupper vi aldrig i vår profession når. Styrelsen för Beroendemedicin går under sommaren igenom årets kandidater och har i uppdrag att utse bästa nominerade. Förutom diplomet överlämnas en bokgåva. Och som diplomand erhålles ständigt medlemskap i vår illustra förening.
   I år erhåller Therése Hercules MediaDiplomet för sin förtjänstfulla skildring Vill inte gå hem, i vilken hon ur ett barns perspektiv ömsint och gripande beskrivit en verklighet som visar hur den dysfunktionella missbruksfamiljen far illa.
   Utförlig presentation i nästa nummer av medlemstidningen Bulletin. 

Therése Hercules/Foto Sternebring

Relaterade