Badsalt utan bad

En ny syntetisk drog är under uppsegling i framför allt USA. Det är en drog som kallas badsalt, men den har absolut inget med bad att göra. Det är en stimulantiadrog, som har en blandning av mefedron och MDPV (metylen-di-oxy-pyrovaleron) som huvudingredienser. Effekten liknar mefedrons och kokains: stimulanshöjande men med allvarliga bieffekter som agitation, paranoia, hallucinationer, bröstsmärtor, suicidalitet och högt blodtryck.
   Mefedronintag leder till ökad produktion av dopamin och MDPV är en dopamin-återupptagshämmare. Totalt blir det således i hjärnan en översvämning av dopamin, en av huvudkomponenterna i belöningscentrum.  
   Drogen säljs i butiker över nästan hela USA eftersom ingredienserna inte är narkotikaklassade. Burkar och påsar med denna drog finns att tillgå i småaffärer och framför allt är utbudet stort via internet. Drogen går under namn som Ivory Wave, Bliss, White Lightning och Hurricane Charlie och som samlingsnamn “bath salt”. Det finns ingen bra förklaring till varför drogen kallas för badsalt, men möjligen att den liknar ett vanligt badsalt och säljs som sådant och med tydlig inskription att den inte får användas av människa. Det är en billig drog – en liten förpackning eller burk kostar runt 20 dollars.
   Det är således i botten en amfetaminliknande drog med starkt sug (craving). Drogen är inte analyserad eller testad i laboratorium, varför det inte finns någon formula eller kemisk beskrivning av drogen, endast hörsägen och berättelser.
    Det finns inga uppgifter om dess beroendeframkallande karaktär, men läkare som behandlat missbrukare 
menar att så måste vara fallet.
   Badsaltet intas som kokain – snortning nasalt är vanligast, men det förekommer även att pulvret blandas i mat eller dryck, till och med finns rapporter om injicering. Det ur medicinsk synvinkel allvarligaste med badsaltet är den akuta toxiciteten. Det är inom akutvården som man hittills känner drogen och dess följder bäst.
   Källa: Washington Post 2011, WebMD 2011, MedicalNewstoday 2012. 

Relaterade