Från och med årets Riksstämma kommer en kongressavgift att tas ut. Sedan starten 1943 har stämman varit avgiftsfri för medlemmar. Nu är det slut! Även om lunch ingår blir det en dyr lunch: 2 000 kronor för medlemmar under tre dagar, 1 600 för två dagar och 1 000 kronor för en dag (utom fredag som kostar 500 kronor). Pensionärer får äta lunch för 500 kronor (i dagarna tre).
   Även om avgiftsfriheten är slut får vi hoppas att det inte är slutet på Riksstämman vi skådar. Det hänger nog mycket på om arbetsgivaren är beredd att betala kongressavgiften.
   Se www.sls.se för hela prislistan.

En ny syntetisk drog är under uppsegling i framför allt USA. Det är en drog som kallas badsalt, men den har absolut inget med bad att göra. Det är en stimulantiadrog, som har en blandning av mefedron och MDPV (metylen-di-oxy-pyrovaleron) som huvudingredienser. Effekten liknar mefedrons och kokains: stimulanshöjande men med allvarliga bieffekter som agitation, paranoia, hallucinationer, bröstsmärtor, suicidalitet och högt blodtryck. 

En märklig händelse rapporteras från Miami i USA; en man som sägs ha tagit drogen började som en galning tugga i sig en uteliggares ansikte. Innan polisen hann stoppa den påverkade hade han tillfogat allvarliga skador på mun, näsa och ögon. Från Jackson Memorial Hospital säger dr Paul Adams till CNN:  “This is a terrible drug because it takes a combination of methamphetamine, and the paranoia and the aggressiveness, and LSD, the hallucinations, and PCP, the extreme paranoia that you get, combines it into one, and has unpredictable effects on human behavior.”

 Nu har drogen kommit också till Sverige. Larmrapport har kommit från polisen i Västmanland. 
   Mefedronintag leder till ökad produktion av dopamin och MDPV är en dopamin-återupptagshämmare. Totalt blir det således i hjärnan en översvämning av dopamin, en av huvudkomponenterna i belöningscentrum.

 Drogen säljs i butiker över nästan hela USA eftersom ingredienserna inte är narkotikaklassade. I vårt land är det via internet. Inte heller i Sverige är drogen narkotikaklassad.  Drogen går under namn som Ivory Wave, Bliss, White Lightning och Hurricane Charlie och som samlingsnamn “bath salt”. 

En ny drog som är ett ketaminderivat med hallucinogena effekter ställer för närvarande till stora problem i USA och Storbritannien. Det är en legal drog i USA, men har blivit den första drogen som blivit temporärt förbjuden enligt en ny lag i Storbritannien, som under kort tid sett en veritabel invadering av drogen. Den dyker upp allt oftare även i övriga Europa.
   Det finns inga toxikologiska eller farmakologiska studier utan myndigheterna stödjer sig på de rapporterade problemen med ketamin. Hittills finns två dödsfall i Storbritannien som tillskrivs methoxematin. Den kliniska bild som hittills kommit fram är att mycket talar för att det ur toxikologisk synvinkel inte finns några skillnader de båda substanserna emellan.

   Methoxetamin, som i missbrukarkretsar kallas för mexxy eller MXE,  är en dopaminåterupptagshämmare och NMDA-receptorantagonist, d.v.s. har en beroendepotential. I marknadsföringen påstås att MXE är en säkrare drog än “kusinen” ketamin och inte ge den fruktade blåskrampen. Methoxetamin har blivit motsvarigheten till mefedron, som också framställdes som ett säkrare alternativ till ecstasy och kokain. Så visade sig inte vara fallet. 


 

Regeringen har beslutat att göra en extra satsning på cannabismissbruket under de kommande tre åren i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den gemensamma satsningen går under beteckningen Trestad 2 och ska innefatta en höjning av kunskapsnivån om cannabis för unga och föräldrar. Målet är att minska användningen av cannabis bland ungdomar under 25 år. Arbetet ska ske på tre nivåer: förebyggande, tidiga insatser och behandling.
   Regeringen betalar notan: 12 miljoner.
   Läs Maria Larssons inlägg i SvD Debatt 27 april 2012