Methoxetamin – ny farlig internetdrog

En ny drog som är ett ketaminderivat med hallucinogena effekter ställer för närvarande till stora problem i USA och Storbritannien. Det är en legal drog i USA, men har blivit den första drogen som blivit temporärt förbjuden enligt en ny lag i Storbritannien, som under kort tid sett en veritabel invadering av drogen. Den dyker upp allt oftare även i övriga Europa.
   Det finns inga toxikologiska eller farmakologiska studier utan myndigheterna stödjer sig på de rapporterade problemen med ketamin. Hittills finns två dödsfall i Storbritannien som tillskrivs methoxematin. Den kliniska bild som hittills kommit fram är att mycket talar för att det ur toxikologisk synvinkel inte finns några skillnader de båda substanserna emellan.

   Methoxetamin, som i missbrukarkretsar kallas för mexxy eller MXE,  är en dopaminåterupptagshämmare och NMDA-receptorantagonist, d.v.s. har en beroendepotential. I marknadsföringen påstås att MXE är en säkrare drog än “kusinen” ketamin och inte ge den fruktade blåskrampen. Methoxetamin har blivit motsvarigheten till mefedron, som också framställdes som ett säkrare alternativ till ecstasy och kokain. Så visade sig inte vara fallet.