2012 års gästföreläsare: Linda Sobel

Svensk förening för Beroendemedicin har sedan lång tid som tradition att årligen inbjuda en internationellt välrenommerad forskare inom beroendemedicinens område. 2012 års gästföreläsare var den sedan decennier verksamma psykologiprofessorn Linda Sobel. Förutom hundratals vetenskapliga arbeten är hon en av  pionjärerna bakom bl.a. kontrollerat drickande och den allmänt använda anamnestiska metoden Time-Line-Follow-Back. Hon presenterades av professor Sven Andréasson, som sammanfattade:
− Hon har många strängar på sin lyra.
Sammanfattning av föreläsningen i Bulletin nr 1 2013.
Linda Sobel. Foto B Sternebring