30 000 människor dör varje år i bilolyckor inom EU. En fjärdedel av dessa tillskrivs alkohol. Det är EMCDDA (Europeiska samordningsorganet för narkotika) som presenterat den största europeiska undersökningen om bilkörning under påverkan av droger, alkohol och läkemedel (DRUID project).
   Det är första gången ett gemensamt projekt genomförts för att kartlägga hur det egentligen ser ut på de europeiska vägarna. I 13 länder har 50 000 bilförare randomiserat undersökts för 25 olika substanser inklusive narkotika, alkohol och läkemedel. Alkohol upptäcktes hos 3,5 % av bilförarna, narkotika hos 1,9 % och läkemedel hos 1,4 %. Kombinationer fanns naturligtvis om än i mindre omfattning.
   Projektet omfattade också trafikolyckor med svåra skador eller död som följd. Vid dödsolyckorna hade föraren en eller flera psykoaktiva substanser i sig i upp till 53 % av fallen (det skiljde sig något åt stater emellan). 31,7 % av de omkomna förarna hade alkohol i sig vid olyckstillfället, runt 70 % var svårt intoxikerade (blodalkoholkoncentration var mer eller lika med 1,2 g/l). Högsta antalet dödade alkoholpåverkade förare noterades i Portugal och motsvarande för narkotika (cannabis) noterades i Norge.
www.emcdda.europa.eu