Svenska Läkaresällskapet meddelar att Medicinska riksstämman i år flyttar från Älvsjömässan till Stockholm Waterfront Congress Centre. Dessutom flyttar man på tiden: nu hålls stämman den 5 och 6 december, d.v.s. under två dagar istället för tre. Det kan bli ett nytänkande som vänds i en nytändning för denna under senare år alltmer nedtonade tillställning. Följ utvecklingen på www.riksstamman.se och när det gäller vår förenings verksamhet här på hemsidan under fliken Riksstämman.

Svensk förening för Beroendemedicin har i år flyttat föreningsmötet (årsmötet) från Riksstämman till tiden för föreningens augustisymposium. Som medlem är du välkommen till föreningsmötet den 30 augusti 2013 i Göteborg (Wallenbergsalen) mellan 9 och 9.30. Mer information i nr 2 av BULLETIN.