Stabil men hög narkotikakonsumtion inom EU

Det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har under senvåren publicerat en lägesrapport när det gäller narkotikasituationen inom EU. Främsta kännetecknet är att det sedan ett decennium är en relativt oförändrad konsumtionsbild av narkotiska preparat när det gäller omfattningen. Dock ses en klart förändrad bild när det gäller de syntetiska drogerna som köps framför allt via internet.
   Narkotikamissbruket ligger historiskt sett på hög nivå, men det finns positiva tecken på en nedgång av exempelvis injektionsmissbruket. Det finns också tecken på att såväl kokain- som cannabismissbruket minskar något.
   Ett tungt orosmoln är dock ökningen av de syntetiska drogerna, mertalet är stimulantia. Även om amfetamin och ecstasy fortfarande är de mest använda medlen lurar andra i vassen, som metamfetamin. Under 2013 har hittills inrapporterats till EMCDDA ett nytt narkotiskt preparat i veckan. Det är framför allt psykoaktiva droger som de nu aktuella mefedron och MDPV (badsalt). men ”innesubstanserna” kan snabbt förändras, nya hittar snabbt marknaden via försäljningssidor på internet.
   Förutom att de nya syntetiska drogerna med förändrat brukarmönster leder till ökat drogproblem i de yngsta missbrukarleden, menar EMCDDA att även det utbredda ungdomsarbetslösheten och nedskärningarna inom offentlig verksamhet kan leda till ökande missbruksproblem.

Relaterade