Regeringen saknar linje. Det finns stora brister i kontrollen av hur alkohol marknadsförs och säljs. Men varken regering eller myndigheter tar sitt ansvar för den tilltagande kommersialiseringen. Den utredning som i dag lämnas över till regeringen blir i stora stycken bara ett slag i luften, skriver alkoholläkaren och professorn Sven Andréasson.
  På mellan 20 och 30 år har drickandet i Sverige förändrats dramatiskt. Spriten minskar och vinet ökar. Råsupandet på helger avtar, vilket är positivt. Men i stället tilltar vardagsdrickandet, vilket gör att allt fler tappar kontrollen över sitt drickande. En viktig förklaring till det ökande vardagsdrickandet är marknadsföringen. Alkoholföretagens reklamsatsningar har på några år ökat mycket kraftigt och överstiger nu en miljard kronor om året.
   Sven Andréasson:
   − När det gäller behandlingen av alkoholberoende är tänkandet verkligen föråldrat. Alkoholberoende ses som ett socialt problem och behandlingsinsatserna utformas därefter. Naturligen borde huvudansvaret för behandling av alkoholberoende ligga inom primärvården med insatser från psykiatrin och socialtjänsten när det är påkallat.
DN debatt  2013-07-09

Regeringen i Storbritannien går emot sitt eget rådgivande organ ACMD (Advisory Council on the Misuse of Drugs) beträffande narkotikaklassningen av khat. I januari rekommenderade ACMD att khat inte skulle få någon narkotikastämpel. Inrikesministern har kört över detta råd och meddelar i juli att khat ska få narkotikaklass C (som anabola steroider och ketamin). Bakgrunden är dels oro från somaliska grupperna om att khatbruk leder till betydande social och medicinsk problematik, dels ett utrikespolitiskt ställningstagande emedan flertalet europeiska länder har narkotikaklassning av khat och då är risken att Storbritannien blir ett (icke önskvärt) transitland för smuggling vidare. Även i USA och Kanada finns narkotikaklassning av khat.
   För Sveriges del sågs med oro att London skulle blir navet för smuggling till Sverige när Holland för något halvår sedan narkotikaklassade khat.
/bbc.co.uk; 3 juli 2013 /