Svensk förening för Beroendemedicin anordnade för andra året i rad ett augustisymposium. I år var huvudtemat LARO – läkemedelsassisterad behandling vid heroinberoende. Det var en handfull ledande forskare inom området som presenterade såväl state-of-the-art för denna behandlingsform som nya forskningsrön.
– Så här började behandlingen med metadon av heroinberoende
– Norge startade sent men har kommit långt
– LARO-behandling halverar dödlighet och kriminalitet
– Nya och effektiva behandlingsvägar
– Metadon- och buprenorfinläckaget når inte ungdomen
– LARO – ett medicinskt Guantanamo

Läs hela rapporten här!