Samordna kunskap över gränserna

 

Under årets augustisymposium om LARO-behandling presenterade Fred Nyberg i ett mellanstick hur han skapat U-FOLD (Forum for research on addiction to medical products and illegal drugs), ett samarbetsorgan vid Uppsala universitet för att främja samarbete mellan olika beroendeforskningsdiscipliner och även få ut den akademiska kunskapen till professionen och politikerna. I sammanhanget kunde professor Nyberg inte låta bli att uttrycka sin besvikelse över hur politikerna negligerat missbruksutredningen.
   U-FOLD samlar sålunda en tvärvetenskapliga forskning i Uppsala med omnejd för att minska avståndet mellan olika aktörer ute i samhället och implementera ny forskning och kunskap. I uppdraget ingår också utbildning och samordna gemensamma anslag för forskningsprojekt.
   U-FOLD firar i år tvåårsjubileum. Samtidigt föds en ny liknande organisation i Göteborg, CERA med professor Clauda Fahlke som koordinator. CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende). Jörgen Engel kompletterade med en kort introduktion av CERA, som har en liknande målsättning och är en tvärvetenskaplig centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet för att fördjupa kunskapen om bio-psyko-sociala faktorers roll vid utvecklingen av missbruk. Åsa Magnusson avslutade interludiet med en kort presentation av QPCN (Quality Patient Care Network). Bakom denna bokstavskombination döljer sig en internationell ambition att sammanställa och förmedla evidensbaserad medicinsk kunskap. I Sverige är målgruppen LARO-mottagningar med utbildningsmodulen Introduktion till opioidberoende. Tanken är att föra ut en evidensbaserad kunskap över landet. 

Professor Fred Nyberg/foto Sternebring

Relaterade