En miljon har problem och ännu fler har problem med problemmiljonen. 
   Från STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) har presenterats en ny och unik utredning, som under 2013 kartlagt svenskarnas missbruk och beroende av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel och tobak. Därtill har en viktig del av undersökningen varit att ta reda på hur omfattande de negativa konsekvenserna för andra än missbrukarna varit.
   Under 2013 uppfyllde ungefär en miljon individer (13,4 %) i åldern 17 – 84 år kriterierna för beroende eller missbruk när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel och tobak. Lägg därtill att det är mer än en miljon som på olika sätt påverkas negativt av de som missbrukar. Det är närmare 16 000 individer som utfrågats om eget och andras bruk/missbruk.
   Tobak står för största andelen beroende, sedan kommer alkohol, narkotika och sist läkemedel. Adderas missbrukare till de som upplever negativa konsekvenser av missbrukaren ökar andelen för alkohol, läkemedel och narkotika.
   Undersökningen visar på att missbruket inte bara är negativt för den som missbrukar utan har stora kosekvenser även för såväl närstående som för helt obekanta. Som exempel framhålls att 15 % av de som svarat har påverkats negativt av att en närstående har alkoholmissbruk och så många som 30 % av de unga kvinnorna i studien uppger att de blivit besvärade eller antastade av en berusad person på offentlig plats. Mest negativa konsekvenser för närstående har alkoholkonsumtionen. 
www.stad.org