Svensk förening för Beroendemedicins stipendium i Fördjupad alkohol- och drogkunskap 2014 tilldelas Ida Fredriksson, doktorand vid Karolinska institutet och National Institute of Health Doctoral Program in Neuroscience. Hon får stipendiet för studier vid NIDA, där hon med hjälp av optogenetik ska studera vilka signalvägar i hjärnan som är relevanta för läkemedlet OSU-6162 – ett farmakon med dopaminstabiliserande effekt.
   Stipendiet är på 10 000 kronor.
Foto: Cemark Bildproduktion

 

 

Till 2014 års föreningsmöte hade Jörgen Engel meddelat att han inte längre står till förfogande som ordförande och Lars Håkan Nilsson önskar avgå från styrelsen. Jörgen har varit ordförande i 10 år och fortsätter nu styrelsearbetet som past president. Lars Håkan har varit ordförande för föreningen i 6 år, men styrelseledamot i många fler år, senast som past president. Båda avtackades vid föreningsmötet av tillträdande ordföranden Åsa Magnusson, som på vice ordförandeposten efterträds av Joar Guterstam. Ny i styrelsen är från och med i år professor Hanne Tönnesen, Malmö.
   Under året kommer ett interimistiskt val av kassör att ske.
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Åsa Magnusson, Stockholm. Past President: Jörgen Engel, Göteborg. Vice ordförande: Joar Guterstam, Stockholm. Facklig sekreterare: Bengt Sternebring, Malmö. Vetenskaplig sekreterare: Anders Håkansson, Malmö. Kassör: Britt Vikander, Stockholm. Ordinarie ledamöter: Sven Andréasson, Stockholm; Liliana Caprioli, Stockholm; Hanne Tönnesen, Malmö. Suppleanter: Carl-Gustav Olofsson, Skellefteå; Sven Wåhlin, Stockholm; Cathrine Rönnbäck, Göteborg.

 

I en omfattande internationell gemensam aktion har polis och åklagare slagit till mot många illegala internetsajter. Förutom att två svenska nätsajterna stängdes ner greps även ett flertal säljare. Även internationella sidor som riktar sig till Sverige har stängts ner.
   I Sverige samordnades insatsen av rikskriminalpolisen i samverkan med internationella åklagarkammaren. I aktionen deltog Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.
   Totalt stängdes 400 marknadsplatser under eftermiddagen den 6 november. Dessutom beslagtog polisen i flera länder kontanter, bitcoins och även narkotika.
   Polisen är nöjd och det internationella samarbetet kommer att fortsätta. Försäljningen av illegala droger över nätet har fått sig en rejäl törn och fortsättning följer.
www.polisen.se

 

Torkel Richert från Malmö högskola har under hösten 2014 försvarat sin avhandling om sprutnarkomaners villkor. Än en gång talar forskningsresultaten mot den svenska politikens käpphäst: ett narkotikafritt samhälle. Denna vision har visat sig vara viktigare än ett konstruktivt förhållningssätt för att motverka skadeverkningarna och missbrukarens överlevnad.
   Avhandlingen bygger på drygt 200 djupintervjuer med personer som injicerar  heroin eller amfetamin. Det stora flertalet av intervjuerna är genomförda med besökarna på sprututbytet i Malmö men avhandlingen bygger även på intervjuer med 27 personer i substitutionsbehandling.
   Det fanns individer som inte kunde tänka sig ett ”normalt” socialt leverna med drogfrihet och ordnade förhållanden, men de var få. De flesta ville ha hjälp med att bli av med sitt beroende och hjälp med bostad och arbete – men upplevde föga engagemang från samhällets institutioner.
   Sprutbytesverksamhet är en viktig del i hälsopreventionen för sprutnarkomaner, men internationell forskning och klinisk verksamhet visar på mer omfattande åtgärdsprogram, exempelvis att utrusta narkomaner med naloxonsprutor för att förhindra överdoseringsdöden. Trots att vi sedan många år har legala möjligheter att inrätta sprutbytesprogram är det fortfarande endast några enstaka landsting som erbjuder denna livsräddande verksamhet.
Läs avhandlingen: http://dspace.mah.se/handle/2043/17489 
Bild: Torkel Richert 

 

MEDLEM I SVENSK FÖRENING FÖR BEROENDEMEDICIN

Ett spännande föreningsmöte står för dörren: den 3 december 2014 kl. 18.00 träffas vi på
RIDDARGATAN 1 i Stockholm
Förutom själva årsmötet/föreningsmötet presenteras en sammanfattning av Socialstyrelsens nya riktlinjer och kvällen avslutas med mingel med tilltugg och till detta bjuder Systembolaget på smakprov ur sitt alkoholfria utbud.
För att kunna beräkna mat och dryck måste du anmäla dig!

V Ä L K O M M E N !


Rajita Sinha/Foto Sternebring 

Svensk förening för Beroendemedicins internationelle gästföreläsare 2014 var professor Rajita Sinha, som är internationellt välkänd för bl.a. sin pionjärforskning kring mekanismer som kopplar samman stress och känslor med beroende ur ett hälsoperspektiv. Rajita Sinha har många tunga ämbetsroller vid Yale-universitetet, varav chefskapet för Yale Stress Center för stunden väger tungt. Här utvecklar hon tillsammans med sina många medarbetare kunskap om hur stress påverkar våra beteenden av alkohol och droger. Hennes forskning är också inriktad på könsspecifika neurobiologiska mekanismer som ligger bakom stress och hur denna ska hanteras på ett individuellt plan.  
   Rajita Sinhas föreläsning omfattade såväl bakgrundsfakta som aktuell forskning inom hennes forskningsområde: stress, trauma och beroende ur ett genderperspektiv. Föreläsningen genomsyrades av den stora betydelse stress och motgångar har som nyckelfaktorer för såväl beroende som vanliga psykiatriska och fysiska sjukdomsbilder.
   I nästa nummer av föreningstidningen Bulletin finns utdrag ur delar av den faktaspäckade nästan två timmar långa och fascinerande föreläsningen. 

 
 

2014 års Jörgen Engelstipendium tilldelades Magdalena Plecka Östlund för en utomordentligt viktig och värdefull studie på alkoholkonsumtionsutvecklingen hos patienter som genomgått gastric bypass-operation. Forskningsresultatet understryker vikten av tidig upptäckt och behandling.

Faran med fetma är en ökad risk för många sjukdomar t.ex. diabetes, högt blodtryck, hjärtinfarkt, flera cancerformer, samt psykisk problematik. Fetma leder också till en genomsnittligt kortare livslängd.
   Den mest effektiva behandlingen av fetma som finns att erbjuda idag är kirurgisk. Studier har visat att den viktnedgång som uppnås efter fetmakirurgi är långvarig och bestående till skillnad från viktnedgång som uppnås genom diet, läkemedelsbehandling eller en kombination av dessa. Den viktnedgång som kan åstadkommas kirurgiskt har långvariga och positiva effekter på många av följdsjukdomarna, något som alternativa behandlingsformen inte har lyckats dokumentera vid långtidsuppföljningar. Ungefär 80% av mycket feta (BMI³35) med diabetes som behandlas med den idag vanligaste typen av kirurgiskt ingrepp, s.k. gastric bypass, blir av med sin diabetes.

Läs mer om årets stipendiats forskning i kommande nummer av medlemsskriften Bulletin.
Foto: Sternebring

 

Svensk förening för Beroendemedicin har utdelat 2014 års MediaDiplom till Margareta Hägglund, journalist och författare, för sin engagerade och samtidigt sakliga berättelse om hur alkoholen höll på att totalramponera hennes liv. Styrelsens motivering: Högkonsumenten av alkohol har genom din bok och berättelsen om ditt liv fått ett ansikte; när guldkanten flagnade och alkoholen började ta över. Du tar problemet på allvar, ser problemet före katastrofen. Då får man förändra!
Foto: Sternebring 

Läs mer om Maggan Hägglund i vår medlemstidning Bulletin

 

 

Nordic Drugs Stora Pris år 2014 tilldelas “Sprutbytet i Lund” vid Infektionskliniken, SUS Lund,för att mottagningen med stor humanitär ådra genomfört ett pionjärarbete, som både hjälpt och räddat ett stort antal människoliv i en hårt utsatt samhällsgrupp. Docent Bengt Ljungberg, som är medicinskt ansvarig för mottagningen, tar här emot priset tillsammans med sina medarbetare Annika Kappelin och Ann-Christine Zäll Friberg. Pristagarna flankeras av Nordic Drugs representant Hans Morén. Foto Sternebring
   En historik kring det 20-åriga projektet som sedan några år blivit ordinarie verksamhet finns att läsa i kommande nummer av Bulletin.