New York Times: Släpp marijuanan fri!

I en ledare den 27 juli har tidningens ledning tagit ställning i marijuana-frågan. Man säger sig ha nogsamt vägt för- och nackdelar med totalt legalisering av det narkotiska preparatet, ur såväl hälsosynpunkt som social och legal synvinkel. Vågskålen vägde över för en nationell legalisering.
   I USA idag finns olika nivåer för marijuanalegalisering: medicinsk, sänkt straff till total frihet.
   NYT: ”There is honest debate among scientists about the health effects of marijuana, but we believe that the evidence is overwhelmning that addiction and dependence are relatively minor problem, especially compared with alcohol and tobacco.”
   Vad som oroar ledarsidan är att det finns anledning till åldersrestriktioner eftersom de medicinska bevisen för hjärnskador hos yngre är otvetydiga: åldersgräns på 21 år.
NYT Editorial board 2014-07-27

Kommentar
Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet
Ordentlig kollisionskurs med såväl forskning som hälsoexperter
   Ansvariga för ledaren i den amerikanska dagstidningen The New York Times, som uppmanat politikerna i kongressen att legalisera marijuana för dem som är över 21 år, har uppenbarligen lyssnat mer till de krafter som är drivna av ekonomiska förtjänster än de som värnar om individers hälsa. Tidningsartikeln hävdar att ”måttligt bruk av marijuana inte verkar utgöra någon risk för vuxna som är friska”.
   Artikeln beskriver marijuana som långt mindre farligt än alkohol och tobak men deras propaganda kommer ordentligt på kollissionskurs, inte bara med forskningen utan även med landets egna hälsoexperter.

LÄS hela kommentaren Legalisering_Marijuana

Relaterade