Torkel Richert från Malmö högskola har under hösten 2014 försvarat sin avhandling om sprutnarkomaners villkor. Än en gång talar forskningsresultaten mot den svenska politikens käpphäst: ett narkotikafritt samhälle. Denna vision har visat sig vara viktigare än ett konstruktivt förhållningssätt för att motverka skadeverkningarna och missbrukarens överlevnad.
   Avhandlingen bygger på drygt 200 djupintervjuer med personer som injicerar  heroin eller amfetamin. Det stora flertalet av intervjuerna är genomförda med besökarna på sprututbytet i Malmö men avhandlingen bygger även på intervjuer med 27 personer i substitutionsbehandling.
   Det fanns individer som inte kunde tänka sig ett ”normalt” socialt leverna med drogfrihet och ordnade förhållanden, men de var få. De flesta ville ha hjälp med att bli av med sitt beroende och hjälp med bostad och arbete – men upplevde föga engagemang från samhällets institutioner.
   Sprutbytesverksamhet är en viktig del i hälsopreventionen för sprutnarkomaner, men internationell forskning och klinisk verksamhet visar på mer omfattande åtgärdsprogram, exempelvis att utrusta narkomaner med naloxonsprutor för att förhindra överdoseringsdöden. Trots att vi sedan många år har legala möjligheter att inrätta sprutbytesprogram är det fortfarande endast några enstaka landsting som erbjuder denna livsräddande verksamhet.
Läs avhandlingen: http://dspace.mah.se/handle/2043/17489 
Bild: Torkel Richert 

 

MEDLEM I SVENSK FÖRENING FÖR BEROENDEMEDICIN

Ett spännande föreningsmöte står för dörren: den 3 december 2014 kl. 18.00 träffas vi på
RIDDARGATAN 1 i Stockholm
Förutom själva årsmötet/föreningsmötet presenteras en sammanfattning av Socialstyrelsens nya riktlinjer och kvällen avslutas med mingel med tilltugg och till detta bjuder Systembolaget på smakprov ur sitt alkoholfria utbud.
För att kunna beräkna mat och dryck måste du anmäla dig!

V Ä L K O M M E N !