Svensk förening för Beroendemedicins stipendium i Fördjupad alkohol- och drogkunskap 2014 tilldelas Ida Fredriksson, doktorand vid Karolinska institutet och National Institute of Health Doctoral Program in Neuroscience. Hon får stipendiet för studier vid NIDA, där hon med hjälp av optogenetik ska studera vilka signalvägar i hjärnan som är relevanta för läkemedlet OSU-6162 – ett farmakon med dopaminstabiliserande effekt.
   Stipendiet är på 10 000 kronor.
Foto: Cemark Bildproduktion

 

 

Till 2014 års föreningsmöte hade Jörgen Engel meddelat att han inte längre står till förfogande som ordförande och Lars Håkan Nilsson önskar avgå från styrelsen. Jörgen har varit ordförande i 10 år och fortsätter nu styrelsearbetet som past president. Lars Håkan har varit ordförande för föreningen i 6 år, men styrelseledamot i många fler år, senast som past president. Båda avtackades vid föreningsmötet av tillträdande ordföranden Åsa Magnusson, som på vice ordförandeposten efterträds av Joar Guterstam. Ny i styrelsen är från och med i år professor Hanne Tönnesen, Malmö.
   Under året kommer ett interimistiskt val av kassör att ske.
Styrelsens sammansättning
Ordförande: Åsa Magnusson, Stockholm. Past President: Jörgen Engel, Göteborg. Vice ordförande: Joar Guterstam, Stockholm. Facklig sekreterare: Bengt Sternebring, Malmö. Vetenskaplig sekreterare: Anders Håkansson, Malmö. Kassör: Britt Vikander, Stockholm. Ordinarie ledamöter: Sven Andréasson, Stockholm; Liliana Caprioli, Stockholm; Hanne Tönnesen, Malmö. Suppleanter: Carl-Gustav Olofsson, Skellefteå; Sven Wåhlin, Stockholm; Cathrine Rönnbäck, Göteborg.