Aktuella frågor ur ett beroendeperspektiv

Styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin har tagit fram underlag för medverkan med en referensgrupp till FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd). Föreningens vetenskaplige sekreterare, docent Anders Håkansson, är huvudansvarig för referensgruppen.
Här presenteras de områden som föreningen anses bör prioriteras inom ANT-området. FORTE_publicering

Relaterade