Kokainräkor

Forskare från King’s College har undersökt halten av kemikalier i några floder och vattendrag i områden i grevskapet Suffolk genom att analysera räkor. Till stor förvåning fann man att samtliga kontrollerade räkor innehöll spår av kokain och många hade även spår av ketamin. Totalt fann man 50 olika kemikalier i vattnet via räkorna, bland annat även bekämpningsmedel och läkemedel.
   Det är inget nytt att hitta narkotika- och läkemedelsspår i vatten, men hittills har det varit i tättbebyggda områden som London och flera andra europeiska städer, men inte såhär ute på den brittiska landsbygden. Detta tycker forskargruppen enligt en av huvudansvariga, dr Leon Barron vid Rättsmedicinska institutionen vid King’s College, är anmärkningsvärt och han ställde sig frågan i en intervju i BBC hur det är beställt runt om i kungadömet.
Environment International May 1 2019 doi:10.1016/j.envint.2019.04.038

Relaterade