Är du intresserad av att presentera din forskning?

Den 7 – 8 november i år träffas vi för årets höjdpunkt, nämligen det vetenskapliga mötet som gemensamt planeras av Svensk föreningen för Alkohol- och Drogforskning och Svensk Förening för beroendemedicin. Vi ses för att lyssna på intressanta föredrag och för att nätverka.
   Programmet för dag 1 kommer att handla om “Det kroniska sjukdomsbegreppet vid beroende – till nytta eller skada?” Fullständigt program hittar du i Bulletin nr 2 (majnumret) och 3 (augustinumret) och på föreningens hemsida.


   Nytt för i år
är att dag två planeras för
”fria föredrag”. Tolv abstrakt kommer att väljas ut och du inbjuds att presentera ditt projekt på 10 – 15 minuter. Forskning från beroendefältets samtliga områden kommer att presenteras. Vi premierar abstrakt gällande pågående eller icke-publicerad forskning.
 

 Du som doktorand, postdoc, projektledare eller annan position kan skicka in abstrakt, men endast en person per projekt kan komma att väljas ut. Du kan skriva abstrakt på svenska eller engelska, men vi vill att du presenterar dina resultat på svenska men med engelska slides.
Anmälningsdetaljer hittar du här!

Relaterade