Årets psykiatrikongress utan åhörare

Svensk förening för Beroendemedicin bidrog med tvenne föreläsningar under årets psykiatridagar i Göteborg. En kongress som inte liknade någon föregående – i år till stor del utan åhörare (coronaviruset).
   Det var Sven Wåhlin som utvecklade utförligt kunskapen kring riskbruk, skadligt bruk och beroende under rubriken Alkoholberoende. Lätt att behandla – svårt att uppmärksamma. De tre stadierna analyserades ur problemsynvinkel och förslag till vad man som behandlare kan göra, från det rådgivande samtalet till behandling. 
   Markus Heilig tog upp hur evidensbaserad narkotikapolitik ser ut med fokus på opioidberoende och dess behandling. Detta beroende är förknippat med den högsta morbiditeten och mortaliteten som accentueras med ökande dödlighet vid ökande bruk och bristande behandling. Evidensläget för metadonunderhållsbehandling är gott för såväl metadon som buprenorfin. Markus kunde med tillförsikt konstatera att Socialstyrelsens föreskrifter och nationella riktlinjer till sist kommit ifatt verkligheten, men ännu finns tre flaskhalsar: pengar, personal och kompetensutveckling. Den sistnämnda har Svensk förening för Beroendemedicin tagit sig an genom att erbjuda professionell utbildning för all personal inom LARO-verksamheterna. 

 

Relaterade