Coronatider: alkohol kan försämra immunförsvaret

Enligt en översiktsartikel om coronaviruset framhålles alkohols negativa effekter: nedsatt immunförsvar. Möjligen ett glas vin, men inte mer och framför allt inte starkare alkohol. Effekten av det nedsatta immunförsvaret kan leda till ökad risk för utveckling av pneumoni, även vid måttlig COVID-19-infektion, men framför allt vid svårare. 
March 19, 2020 Global Health Now (John Hopkins Bloombergs School of Public Health)

 

Relaterade