Under hösten genomförde Brukarföreningen Stockholm en enkät bland sina besökare som gick ut på att ta reda på hur COVID-19 påverkat resesätt, möjlighet att upprätthålla sin hygien och drogsituationen. Frågorna ställdes under hösten-vintern 2020 och totalt var det 90 personer som svarade på tre frågor med covid-19 som bakgrund.
Har du ändrat resmönster?
44 procent svarade ja, 56 procent nej.

Har du haft svårare att ta hand om din hygien under COVID-19?
Hela 84 procent svarade nej!

Har det varit svårare att få tag på droger under pandemin?
48 procent svarade ja, 52 procent nej. De som svarade jag sa att priset gått upp, ibland 4-faldigt. En person beskrev att heroinet gått upp från 100 kronor till 3-400 kronor. Flera rapporterade om sämre kvalitet på drogerna.
www.brukarforeningarna.se/stockholm/nyhet_210119.php

 

Alkohol påfrestar sjukvården med eller utan infektioner. Det är årligen i medeltal 20 procent av alla olycksfall som behöver sjukhusvård till följd av alkoholkonsumtion enligt en global studie som omfattade 33 länder. I siffror är det 60 000 sjukhusfall för svensk del (statistik från 2014) på grund av alkohol, jämfört med coronapatienter 2020: 40 500. 
   Det visar sig att alkohol kan försämra kroppens immunförsvar på flera sätt, som många gånger leder till upprepade såväl milda som svåra infektioner, inklusive ökad risk att få svår covidinfektion. Alkohol kan också förorsaka svårläkta sår. 
   Sammanfattningsvis ses interaktion mellan alkohol och infektionen med det elakartade coronaviruset genom att hög alkoholkonsumtion minskar nybildningen av T- och B-celler och reducerar mängden antikroppar som bidrar till immunförsvaret. Alkohol ökar också risken för svåra komplikationer till följd av att en överreaktion i immunförvaret kan triggas igång. 
   Lungorna är den viktigaste ingången för coronavirus. Alkohol ökar antalen ACE2-receptorerna i andningsvägarna, vilket medför ökad risk för infektioner i lungorna från såväl virus som bakterier.

Ett femtontal organisationer har initierat årets rapport med temat alkohol och coronapandemin – om människor, samhälle och politik. Expertpanelen som sammanställde rapporten är internationell. Från Sverige deltar professor Sven Andréasson och docent Frida Dangardt, som också presenterade innehållet på ett webbinarium i slutet av januari i år. Organisationerna som ligger bakom är ideella och akademiska oberoende av kommersiella intressen. Rapporten: www.iogt.se.
Ett längre referat kommer i Bulletin nr 2 (maj-numret)

 

En handelsplats inom Darknet som kallas för Darkmarket har tyska myndigheter i januari stängt ner enligt åklagarmyndigheten i Koblenz. Det är flera länder inblandade i utredningen och spårningen som lett till nedstängning. Det är många servrar inblandade och uppgifter finns om att man beslagtagit över 20 i Moldavien och Ukraina i denna raid. Dessa ska nu fingranskas för att kunna gå vidare och spåra fler illegala utbud. 
   Detta tillslag är en följd av en tidigare insats mot ett datacenter som var värd för sajter som sålde droger och omfattade även andra illegala aktiviteter. Denna illegala verksamhet lokaliserades till en gammal NATO-bunker i sydvästra Tyskland.
   Denna sajt med över 2000 säljare och en halv miljon användare har ett utbud av droger, förfalskade pengar, stulna kreditkort, anonyma SIM-kort mm. Det är stora pengar som hanteras via denna krypterade sajt. Enligt utredningen har man hittat transaktioner av kryptovalutorna Bitcoin och Monera till ett värde av 140 miljoner euro.
Syre 20210112, AP Germany 20210111
Se mer om Darknet i Bulletin 2020:2:12-14 och Bulletin 2020:4:14

 

Hög alkoholkonsumtion under lång tid orsakar via många faktorer en lång rad av skador på organ och system i kroppen och svarar för ungefär 4 procent av dödsfallen globalt sett. Den publicerade studien fokuserar specifikt på livsstilsfaktorer som förvärrar redan etablerade problem som vid högt fettintag och leversjukdom. Vidare analyseras hur HCV och HBV infektioner liksom HIV(!) potentieras av alkohol. Kombinationen alkohol och tobaksrökning ökar känsligheten för infektioner. Artikeln är ett referat från en biomedicinsk kongress i Lille. Alcohol and Alcoholism, 16, doi.org/10.1093/alcalc/agaa085

Särskilde utredaren Anders Prinz ser gärna att du har synpunkter och kommentarer till utredningen som kommit ungefär halvvägs. Dokumenten hittar du här

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/201207-Målbilder-samsjuklighet-2020-12-22.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/12/Utredningens-iakttagelser-20-12-22.pdf 

Och utredaren kontaktar du såhär

Anders.Prinz@regeringskansliet.se