I pandemins spår: Brukarenkät i Stockholm

Under hösten genomförde Brukarföreningen Stockholm en enkät bland sina besökare som gick ut på att ta reda på hur COVID-19 påverkat resesätt, möjlighet att upprätthålla sin hygien och drogsituationen. Frågorna ställdes under hösten-vintern 2020 och totalt var det 90 personer som svarade på tre frågor med covid-19 som bakgrund.
Har du ändrat resmönster?
44 procent svarade ja, 56 procent nej.

Har du haft svårare att ta hand om din hygien under COVID-19?
Hela 84 procent svarade nej!

Har det varit svårare att få tag på droger under pandemin?
48 procent svarade ja, 52 procent nej. De som svarade jag sa att priset gått upp, ibland 4-faldigt. En person beskrev att heroinet gått upp från 100 kronor till 3-400 kronor. Flera rapporterade om sämre kvalitet på drogerna.
www.brukarforeningarna.se/stockholm/nyhet_210119.php

 

Relaterade