I höstas tog polisen i beslag ett mindre parti metamfetamin på 1,5 kg och lite därefter, i december, ett rekordstort beslag som vägde 15 kilo. I samma bil hittade man även kokain och ecstasy om än i mindre mängd. 
   Vid båda tillfällena togs, enligt polisen, metamfetaminet i Stockholm. 
   Det är oroande att polisen hittar så pass mycket av den farliga formen av amfetamin. Inom Europa har det sedan flera år noterats en ökning av användningen av metamfetamin, som är en starkare och mer beroendeframkallande drog än amfetamin. Gatupriset för metamfetamin är enligt polisen sannolikt högre än någon annan drog: 3 – 4 000 kronor/gram.
    Effekten av metafematin liknar amfetamins men är kraftfullare och vid högre doser se psykosutveckling, skelettmuskler som bryts ner, kramper och hjärnblödning förekommer liksom våldsbenägenhet och förvanskad verklighetsuppfattning.
    Metamfetamin ger en mycket svår abstinens med framför allt hög puls, högt blodtryck, bröstsmärtor och arrytmier. Under abstinensfasen kan patienten utveckla våldsamt aggressivt beteende.
   Det finns ingen effektiv specifik behandling utan den får bli symtomatisk. Försök har dock gjorts med dexamfetamin i Storbritannien med tveksamt resultat, metylfenidat i Finland, också med tveksam effekt och i Sverige har vi försökt med naltrexon, som verkade lovande, men i en avhandling från 2018 (Guterstam) visade sig sakna effekt.
   Metamfetamin fick sitt genombrott under andra världskriget, främst i Tyskland som gav sina soldater drogen under namnet Pervitin, ibland hette den Fliegerchokolade eftersom den gavs som chokladkakor till Luftwaffepiloterna.
Se mer om detta i Bulletin 2020 nr 4, 26-27. Polisen och P1 Ekot 210202.