Tyska tullen i Hamburg har gjort det största beslaget någonsin i Europa. Ett tips från Nederländerna ledde fram till att hamburgtullarna kontrollerade fem kontainrar med ursprung från Paraguay med destinationen Hamburg. 
   När man räknade samman hela beslaget visade det sig vara 16 ton kokain. Vid en försäljning till brukarna vid slutdestinationen skulle det enorma partier inbringa runt 1,5 – 3,5 miljarder euro. 
   I samband med detta tillslag hittade hamburgpolisen spår tillbaka till Nederländerna och tipsade den holländska säkerhetstjänsten att titta närmare på en Rotterdamföretag. Detta ledde till Antwerpen i Belgien och 7,2 ton kokain kunde konfiskeras. 
   Enligt NDR, som först rapporterade om tillslaget, menar representanter för tyska säkerhetsorganisationen att risken är att vi ser toppen på ett isberg – dessa stora beslag måste få tullen inom Europa att bättre organisera sig. Tyska tullen räknar med att för varje kilo kokain som man tar i beslag slinker 10 kilo förbi ut på marknaden. I Tyskland räknar man med att det finns mellan 40 000 och 60 000 kokainberoende. 
NDR (Norddeutscher Rundfunk), Tagesschau 02/24/2021

 

Efter lyckad försöksperiod rekommenderas nu att polis i Storbritannien ska vara utrustad med naloxon i form av nässpray när de tjänstgör i utsatta områden där det är risk att de påträffar individer som fått i sig en överdos av opioider. 
   Det är bl a polisen i North Wales och Police Scotland som är igång med sin försöksperiod och polisen i West Midland har utökat sin försöksperiod. Bakgrunden är som en av cheferna säger till the Guardian:
− Ett av en viktigaste ansvarsområdena för polisen är att rädda liv. 
   Redan nu finns rapporter om poliser som varit snabbt på plats och genom naloxonspray räddat liv. 
The Guardian 21-02-22

Tullverket har redovisat beslagen för 2020. Trots coronaåret var det på flera områden rekord. Cannabis ökade till 3,9 ton i beslag under året, 2019 var det 1,1 ton. Än större skillnad mellan åren var det för kokain. Förra året beslagtogs 216 kilo (43 kilo 2019). Alkoholbeslagen ökade också, från 450 000 liter 2019 till förra årets 508 000 liter. 
   Som lite positiv uppdatering blev det för amfetamin och heroin, en minskning under 2020.
   Tullen har fått ökade resurser under 2021 och kan därmed intensifiera kontrollerna, som också omfattar vapen.

Det blev en nyansrik uppvisning i svenska uppfattningar om svensk narkotikapolitik i debattprogrammet Sverige möts med programledaren Magnus Thorén. Programmet innehöll det mesta från saklighet till pajkastning, från totalförbud för all narkotika till legalisering av all narkotika. 
   Professor Markus Heilig och norske riksdagsmannen Sveinung Stensland förordade med eftertryck den portugisika modellen med avkriminalisering och snabb ingång till behandling. Svensk förening för Beroendemedicin försökte få socialministern att utreda avkriminalisering i Sverige (det blev nobben) medan man i Norge inom några veckor genomför det portugisiska programmet med samma motivering som Markus Helig hade i TV-programmet.
   Du får en god uppfattning om portugiska programmet i Bulletin nr 1 2019:12-16. Det är ett referat efter ett studiebesök i Lissabon för att se hur modellen var upplagd och hur den fungerade. Det blev en imponerande uppvisning.
   Svensk förening för Beroendemedicin har i ett debattinlägg i DN försökt påtala för socialministern att det vore klokt att utreda avkriminalisering. Det blev nobben. Läs en kortare version i Bulletin nr 2 2020 sid. 21 (DN Debatt 200222).

 

Systembolaget har kontinuerligt gjort en enkät om alkoholvanorna under coronapandemin med början i april 2020 fram till januari i år. 
   Det stora flertalet (70 procent) i undersökningen har inte gjort någon förändring i sina alkoholvanor, varken mer eller mindre. Studien omfattade 13 000 individer. Tjugo procent har druckit mindre och det gäller framför allt de unga vuxna (inget eller ringa festande). 
   Tio procent har dock ökat sin konsumtion och enligt CAN-forskaren Björn Trolldal är det ofta så vid kriser, pandemier e dyl att de som redan tidigare drack mycket också nu ökar sin konsumtion, vanligen män.
   Systembolaget har under perioden inte helt oväntat ökat sin försäljning av alkohol. Det är en kompensation mot bakgrunden att restaurangförsäljningen har minskat dramatiskt för att inte tala om utlandsresorna med bl a den tullfria ”spritimporten”.
SR ekot feb 21

 

Du har möjlighet att nominera kandidat till årets Jörgen Engel Stipendium. 

Det prestigefyllda stipendiet tilldelas den forskare som har sitt vetenskapliga arbete knutet till svensk akademisk institution och som under föregående kalenderår i en internationell referentgranskad tidskrift publicerat den originalartikel inom området beroendeforskning som varit av högsta kvalitet. Ett centralt kriterium vid bedömningen är att stipendiaten är förstanamn på artikeln och att kvaliteten på den tidskrift i vilken artikeln publicerats är hög. En kortfattad skriftlig motivering åtföljer prisutdelningen.
   Frågor inför nomineringen: elisabeth.jerlhag@pharm.gu.se.
 Förslag senast 31 maj 2021
   Presentation av den belönade forskningsartikeln publiceras i Bulletin. 
   Stipendiet utdelas årligen på Svensk förening för Beroendemedicins föreningsmöte eller årets vetenskapliga möte. Beloppet är på 10 000 kronor. Detta stipendium bekostas för närvarande av Indivior.

 

I höstas tog polisen i beslag ett mindre parti metamfetamin på 1,5 kg och lite därefter, i december, ett rekordstort beslag som vägde 15 kilo. I samma bil hittade man även kokain och ecstasy om än i mindre mängd. 
   Vid båda tillfällena togs, enligt polisen, metamfetaminet i Stockholm. 
   Det är oroande att polisen hittar så pass mycket av den farliga formen av amfetamin. Inom Europa har det sedan flera år noterats en ökning av användningen av metamfetamin, som är en starkare och mer beroendeframkallande drog än amfetamin. Gatupriset för metamfetamin är enligt polisen sannolikt högre än någon annan drog: 3 – 4 000 kronor/gram.
    Effekten av metafematin liknar amfetamins men är kraftfullare och vid högre doser se psykosutveckling, skelettmuskler som bryts ner, kramper och hjärnblödning förekommer liksom våldsbenägenhet och förvanskad verklighetsuppfattning.
    Metamfetamin ger en mycket svår abstinens med framför allt hög puls, högt blodtryck, bröstsmärtor och arrytmier. Under abstinensfasen kan patienten utveckla våldsamt aggressivt beteende.
   Det finns ingen effektiv specifik behandling utan den får bli symtomatisk. Försök har dock gjorts med dexamfetamin i Storbritannien med tveksamt resultat, metylfenidat i Finland, också med tveksam effekt och i Sverige har vi försökt med naltrexon, som verkade lovande, men i en avhandling från 2018 (Guterstam) visade sig sakna effekt.
   Metamfetamin fick sitt genombrott under andra världskriget, främst i Tyskland som gav sina soldater drogen under namnet Pervitin, ibland hette den Fliegerchokolade eftersom den gavs som chokladkakor till Luftwaffepiloterna.
Se mer om detta i Bulletin 2020 nr 4, 26-27. Polisen och P1 Ekot 210202.