Det blev en nyansrik uppvisning i svenska uppfattningar om svensk narkotikapolitik i debattprogrammet Sverige möts med programledaren Magnus Thorén. Programmet innehöll det mesta från saklighet till pajkastning, från totalförbud för all narkotika till legalisering av all narkotika. 
   Professor Markus Heilig och norske riksdagsmannen Sveinung Stensland förordade med eftertryck den portugisika modellen med avkriminalisering och snabb ingång till behandling. Svensk förening för Beroendemedicin försökte få socialministern att utreda avkriminalisering i Sverige (det blev nobben) medan man i Norge inom några veckor genomför det portugisiska programmet med samma motivering som Markus Helig hade i TV-programmet.
   Du får en god uppfattning om portugiska programmet i Bulletin nr 1 2019:12-16. Det är ett referat efter ett studiebesök i Lissabon för att se hur modellen var upplagd och hur den fungerade. Det blev en imponerande uppvisning.
   Svensk förening för Beroendemedicin har i ett debattinlägg i DN försökt påtala för socialministern att det vore klokt att utreda avkriminalisering. Det blev nobben. Läs en kortare version i Bulletin nr 2 2020 sid. 21 (DN Debatt 200222).