Kursen i tilläggsspecialiteten Beroendemedicin som ges nu i höst är Beroendemedicin – samhällsaspekter och psykosociala aspekter. Den hittas i kurskatalogen på Socialstyrelsens hemsida https://sk-kurser.socialstyrelsen.se/totara/catalog/index.php
   SK-kurser är avgiftsfria och kan sökas av alla ST-läkare, även exempelvis ST i allmänmedicin. Sista anm dag är 1 maj. 

 

På DN-debatt har socialministern tillsammans med socialutskottets Kristina Nilsson och Nicklas Attefjord skisserat en ny ANDT-strategi för 2021-2025. Den tidigare sjösattes 2011.
   Utgångspunkten för den nya strategin är att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa som är orsakad av alkohol, narkotika, doping, tobak, nikotin och spel. Årets strategisatsning breddas jämfört med den tidigare så att den inkluderar spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.
   Den nya ANDT-strategin tydliggör det viktiga med satsningen på narkotikaprevention och en nollversion om att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. De under senare år införda sprutbyten och naloxonprogrammen ska kompletteras med ytterligare åtgärder, inte minst ska det bli lättare att få tillgång till vård och behandling. 
   När det gäller spelberoende menar regeringen att det är viktigt att befästa att det är att likställas med annat missbruk och beroende. 
DN Debatt 20-03-19

Även om tobaksrökning i allmänhet minskar är prevalensen för tobaksrökning hos personer med alkoholberoende (AUD) fortfarande hög (45-50%). De båda substanserna potentierar de negativa effekterna, vilket leder till hälsoproblem såväl individuellt som samhällsmässigt. 
   Det finns evidens för att AUD och tobaksberoende (TUD) är kopplade till det endogena opioidsystemet. I en översiktsartikel i Alcohol and Alcoholism har en forskargrupp gått igenom tillgänglig litteratur som fokuserat på regleringen av de endogena opioidsystemen för alkohol och tobak och interaktionen drogerna emellan.
   Epidemiologiska data finns som visar att rökning stimulerar till såväl högt alkoholintag som suget efter alkohol (craving). Farmakologisk forskning pekar på möjlig god effekt för båda beroendetillstånden vid behandling med molekyler som påverkar det opioida receptorsystemet. Här finns en möjlighet till lovande behandlingsinsatser för personer med dessa dubbla diagnoser.
Alcohol and Alcoholism 2021 (doi.org/10.1093/alcalc/agaa139)

 

Den krypterade telefon-baserade servicen Sky ECC har dekrypterats av polisen i Nederländerna och Belgien. Nu har ännu en bas för kriminell verksamhet avslöjats och lett till många arresteringar, drog- och penningbeslag. Den underjordiska verksamheten handlade med kokain, heroin och cannabis och hittills har myndigheterna kunnat konstatera att verksamheten omsatt cirka 650 miljoner euro.
   Vid ett massivt synkroniserat tillslag i början av mars i de båda länderna beslagtogs över en miljon euro i kontanter, diamanter och juveler. Flera polisuniformer hittades liksom vapen och ett kokainlager som omfattade 17 000 kilo. Flera tillslag föregicks denna ”final” och totalt har stora mängder kokain, heroin och cannabis tagits i beslag. Ett 80-tal individer har arresterats.

   Polisen har sedan mitten av februari haft tillgång till dekrypterad information i realtid. Sky ECC är sannolikt världens största tjänst (enligt företagets egen hemsida) för krypterad konversation och har ungefär 70 000 användare, de flesta är inte kriminella. Nu bearbetar holländska polisen ett enormt sms-material i vilket man redan hittat ett stort antal kriminella som identifierats och arresterats såväl inom som utom Nederländerna/Belgien.
   Sky ECC som enligt polisen ligger bakom krypteringen förnekar å det bestämdaste att företaget har något med den kriminella verksamheten att göra, det måste vara en falsk app som används. Sky ECC, som säljer krypterade telefoner, säger sig ha nolltolerans mot kriminell verksamhet. Enligt ett pressmeddelande från Sky.
   Oavsett vem den holländska polisen dekrypterat – de kriminella beslagen är omfattande.
NLTimes 210309, Netherlands News Live, SKY ECC Technologies