Ny ANDT-strategi från regeringen

På DN-debatt har socialministern tillsammans med socialutskottets Kristina Nilsson och Nicklas Attefjord skisserat en ny ANDT-strategi för 2021-2025. Den tidigare sjösattes 2011.
   Utgångspunkten för den nya strategin är att Sverige ska bli bättre på att förebygga ohälsa som är orsakad av alkohol, narkotika, doping, tobak, nikotin och spel. Årets strategisatsning breddas jämfört med den tidigare så att den inkluderar spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.
   Den nya ANDT-strategin tydliggör det viktiga med satsningen på narkotikaprevention och en nollversion om att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. De under senare år införda sprutbyten och naloxonprogrammen ska kompletteras med ytterligare åtgärder, inte minst ska det bli lättare att få tillgång till vård och behandling. 
   När det gäller spelberoende menar regeringen att det är viktigt att befästa att det är att likställas med annat missbruk och beroende. 
DN Debatt 20-03-19