Även om tobaksrökning i allmänhet minskar är prevalensen för tobaksrökning hos personer med alkoholberoende (AUD) fortfarande hög (45-50%). De båda substanserna potentierar de negativa effekterna, vilket leder till hälsoproblem såväl individuellt som samhällsmässigt. 
   Det finns evidens för att AUD och tobaksberoende (TUD) är kopplade till det endogena opioidsystemet. I en översiktsartikel i Alcohol and Alcoholism har en forskargrupp gått igenom tillgänglig litteratur som fokuserat på regleringen av de endogena opioidsystemen för alkohol och tobak och interaktionen drogerna emellan.
   Epidemiologiska data finns som visar att rökning stimulerar till såväl högt alkoholintag som suget efter alkohol (craving). Farmakologisk forskning pekar på möjlig god effekt för båda beroendetillstånden vid behandling med molekyler som påverkar det opioida receptorsystemet. Här finns en möjlighet till lovande behandlingsinsatser för personer med dessa dubbla diagnoser.
Alcohol and Alcoholism 2021 (doi.org/10.1093/alcalc/agaa139)