Kokain intensifierar alkoholberusningen

En kvalitativ intervjustudie har fokuserat på kokainintagets roll i förhållande till alkoholkonsumtionen på fester/klubbar. I undersökningen ingick 28 unga vuxna som alla tillstod regelbundet intag av kokain och alkohol när de går på fest.

Hur ser förhållandet ut mellan pulverkokain och alkohol? Forskarna kunde identifiera tre huvudförklaringar till kokainanvändningen. Gemenskapen med vänner, den gemensamma upprymdheten och möjligheten att kontrollera, utöka och intensifiera alkoholintaget till kraftig berusning (effekten som eftersträvades).

Dessa tre förklaringarna illustrerar hur ritualen med kokain (snorting) var djupt förankrad i alkoholberusningsritualen (berusning på gränsen till intoxikation).

Bakgrunden till denna lilla studie är att hittills finns det praktiskt taget ingen vetenskaplig kunskap om interaktionen mellan kokain och alkohol i partymiljöer. Detta är en amerikansk studie men måhända kan den göra anspråk på att även gälla europeiskt nöjesliv.

J Drug Issues (doi.org//10.1177%2F0022042620986514)

Relaterade