Alkohol och narkotika ofta kopplat till våld i nära relation

Professor Fred Nyberg vid Uppsala universitet har gått igenom senaste litteraturen inom området våld i nära relation och redovisar resultatet i en artikel på UFOLDs hemsida.

Det är välkänt att detta våld tar sig olika uttryck men vad som sällan kommer fram i debatten är det faktum att en stor del av detta våldsutövande utförs under inflytande av droger. Det finns uppgifter på att upp mot åttio procent av våld i nära relationer är associerat med missbruk av droger. I detta sammanhang har alkoholen haft en central roll men senare års forskning har dokumenterat att narkotikaklassade substanser tar en allt större plats i våldsutövandet. Häribland heroin, kokain, amfetamin och cannabis.

En färsk studie utförd av amerikanska forskare visar att en stor andel av de som begått våld mot en nära partner frekvent använt cannabis i större kvantiteter och detta bekräftat genom positiva svar vid urintester. En nyligen genomförd spansk studie visar att förövare mot närstående uppvisade avsevärt högre och långvarig användning av droger – alkohol, cannabis, kokain och heroin.

Alla dessa studier och även ett stort antal fler bekräftar att inte bara alkohol utan att flera av dagens vanligaste och mest använda narkotiska substanser kan ha ett starkt samband med det i dagarna uppmärksammade dödsbringande våldet mot kvinnor.

Fred Nyberg: ”Här bör dagens unga politiker med ambitionen att släppa narkotikan fri definitivt ta sig ännu en tankeställare”.

www.ufold.uu

Relaterade