Årets priser: Jörgen Engel Stipendium och Nordic Drugs Stora Pris.

Under hösten är det dags att dela ut Svensk förening för Beroendemedicins förnäma Jörgen Engel Stipendium och tillsammans med Nordic Drug delas Stora Priset ut.

Jörgen Engel Stipendium på 10 000 kronor tilldelas Lydia Kalafateli för en studie där hon undersökt effekterna av en amylin- och calcitonin-receptoragonist i djurmodeller av alkoholberoende. Resultaten från hennes sofistikerade experiment i både mus och råtta pekar på att detta kan vara en ny intressant mekanism för farmakologisk behandling av alkoholberoende i framtiden. Stipendiet delas ut i samband med föreningens Vetenskapliga möte i Stockholm den 26 november.

Nordic Drugs Stora Pris i samarbete med Svensk förening för Beroendemedicin tilldelas Uppsalas Forum för forskning om Läkemedels- och Drogberoende (U-FOLD) som under de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet, med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå. Genom att uppmärksamma beroendefrågor har U-FOLD också bidragit på ett konstruktivt sätt i den breda samhällsdebatten.  I samband med tioårsjubileet för Stora Priset den 10 november i Malmö delas årets pris ut. Det är på 50 000 kronor.

Relaterade