Amerikanska statsåklagare förväntar sig ekonomisk uppgörelse till drabbade i opioidkrisen.

Den amerikanska opioidkrisen har sedan 1999 förorsakat hundratusentals dödsfall till följd av överdos. Vissa regioner har drabbats oerhört hårt. Två läkemedelsföretag har hittills fått legala konsekvenser av sådan omfattning att de inte längre existerar (Perdue och InSys, se artikel i Bulletin nr 3/21 sid 16).

Nu har en grupp statsåklagare i 15 delstater framfört förslag till en omfattande ekonomisk uppgörelse med ett riktmärke på 26 miljarder dollar. Eftersom vissa stater inte är så hårt drabbade finns det ett visst motstånd mot en uppgörelse av denna omfattning men åklagarna menar att det vore skandal om uppgörelsen inte fullföljs.

Läget just nu är att den ekonomiska uppgörelsen ska omfatta de tre största farmakadistributörerna McKesson Corp, Cardinal Health Inc och AmerisourceBergen Corp som förväntas betala 21 miljarder dollar medan läkemedelsföretaget Johnson & Johnson (producerar opioider) ska betala 5 miljarder.

Pengarna ska i första hand gå till rehabilitering av opioidberoende.

Guardian 210722

Relaterade