Cannabis kan vara inkörsporten till skadligt opioidintag

Det har länge diskuterats utan någon reell konklusion huruvida cannabis är en inkörsport till skadligt intag av opioider. Den här presenterade studien är en meta-analys och forskargruppen från Sydneys universitet noterar till sin förvåning att det knappast finns några riktigt bra forskningsrapporter som undersökt just cannabis i förhållande till andra droger.

Det finns dock sex studier som bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i analysen. De kom från USA, Australien och Nya Zealand. Rapporterna är publicerade mellan 1977 och 2017 och omfattar totalt 102 461 patienter.

Med tanke på dessa forskningsrapporters kvalitet måste resultaten ses som indikation mer än konklusion. Icke förty så föranleder meta-analysen till ställningstagandet att det sannolikt finns ett kausalt samband mellan cannabis och skadligt opioidintag (Opioid Use Disorder). Det finns anledning att fördjupa denna forskningsinriktning.

Addiction 116: doi:10.1111/add.15581

Relaterade