Du är välkommen att delta i 2021 års virtuella INEBRIA-konferens.

Årets tema: “Setting new directions for Brief Interventions” 

Det årliga mötet äger rum mellan den 22 och 24 september. Du registrerar dig via https://www.inebriaconference.com/registrations

INEBRIA är ett internationell nätverk som består bl a av forskare och kliniker som är utövare av eller intresserade av brief intervention och andra behandlingsformer som strävar efter att minska den skada som alkohol och andra droger åsamkar individen.

Relaterade