Alkoholdöden rekordhög i Skottland

Den alkoholspecifika döden i Skottland har under 2020 stigit till högsta nivån sedan 2008. Det blev en kortvarig lycka då dödligheten minskade rejält med 10 procent mellan 2018 och 2019 efter en till synes lyckad nationell satsning då minimumpris på alkohol sattes till 50 pence per standardenhet (unit).

Under det dryga decenniet steg den alkoholspecifika döden med 17 procent (1 190 döda jämfört med 1 316). För att undvika att inräkna dödsfall där alkohol delvis kan vara dödsorsaken inkluderas nu enbart alkoholspecifika fall.

Den kanske viktigaste anledningen till den dystra utvecklingen 2020 tillskrivs pandemin. En undersökning visar att högkonsumenterna under pandemin ökade sitt redan höga alkoholintag. Dödsstatistiken visar att det är övervägande män (två tredjedelar) som mötte alkoholdöden under 2020. Inverclyde och Glasgow var de värst drabbade städerna.
Guardian 210817

Relaterade